Dolls House Nederland is samen met DHNShow en OMINIS.nl onderdeel van AP International Information

DOLLS HOUSE NEDERLAND WORDT GEMAAKT DOOR:

Hoofdredaktie Rika van Nellestijn [email protected]

Eindredaktie Elles Leenders / Truus Uni
Vormgeving Hans Leenders / Marcus J. Verhey

Redactie Bert Aarts / Henny Christophersen / Fred den Boer / Iris Bronsgeest / Lia Hoogenhout / Sun Lemmens / Geja Spruit / Marcus J. Verhey / Ria en Piet Vroege / Carla Zandvliet

Advertenties Marcus J. Verhey [email protected]

Fotografie AP International Information

Dolls House Nederland
Bernhardlaan 11-1,
6824 LA Arnhem
Tel +31-(0)613044127
www.dollshousenederland.nl

Advertenties
Marcus J. Verhey [email protected]
Advertentievoorwaarden
Technische specificaties

Abonnementen
DollsHouse Nederland
Bernhardlaan 11-1,
6824 LA Arnhem
maandag t/m vrijdag van
9-12 uur: +31-(0)613044127
[email protected]
Abonnementen voorwaarden

Uitgever
AP International Information
Bernhardlaan 11-1,
6824 LA Arnhem

© Dolls House Nederland, AP International Information
Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is gehele of gedeeltelijke overname van artikelen, foto’s, illustraties, ontwerpen en onderwerpen uitdrukkelijk verboden.
Algemene voorwaarden